Hur förväntas ett billån se ut för år 2016?

Om du har ett billån som har en bunden ränta i 3 månader kan du lugnt behålla detta lån oförändrat, eftersom räntenivån förmodligen kommer att bli densamma som under år 2015. Detta för att styrräntan fortfarande väntas ligga kvar på en lägre nivå. Förmodligen kommer den dock att bli något högre under slutet av 2016 för att under år 2017 komma att stiga snabbare.

Det är varken fördelaktigt eller inte att binda ett lån som har en tremånaders räntesats, men om man tror att sitt billån 2016 kommer att bli dyrare under året kan det vara en god idé att försöka binda räntan under en längre period om detta är möjligt. Ett annat alternativ är att dela upp billånet, om det är möjligt, på olika bindningstider. På så sätt kan man gardera sig mot att räntan antingen sjunker eller stiger kraftigt och därigenom spara pengar. Hör med din låneförrättare om det är möjligt att förändra lånevillkoren eller om räntan inte går att förändra.

Lån för bil i olika former.

Ett billån kan ha olika karaktärer. Om man har ett bolån kan man lämna sin bostad som säkerhet för att genom det befintliga lånet få extrapengar till att köpa sig en bil. Detta kan vara ett bra alternativ om bilen är ny. Då får man ett enda lån som man ska hålla reda på med endast ett betalningsansvar. Nackdelen kan dock vara att man kan förlora både sin bostad och bilen om man inte betalar av lånet på den utsatta tiden.

Om man inte äger en bostad kan ett vanligt privatlån istället komma ifråga. Då lämnas ofta bilen som säkerhet för att garantera betalning till låneaktören. I vissa fall kan man få ett billån beviljat även om man har betalningsanmärkningar genom vissa låneaktörer. I andra fall kan man få ett billån till en bra ränta utan en kontantinsats. Var därför uppmärksam och ta reda på vilken form som skulle passa bäst för just din situation så att du med säkerhet får de bästa lånevillkoren.

Jämför barnförsäkringar enklast online

Att teckna en barnförsäkring är ett viktigt skydd vid olyckor, sjukdom och dödsfall. Då barnet vistas på skolan eller dagis täcker skolans eller dagisets försäkring. På fritiden är det den privata barnförsäkringen som ger trygghet om det oväntade inträffar. Det som ingår i en barnförsäkring varierar från bolag till bolag. Att använda internet när man jämför barnförsäkringar ger snabba svar. Den dyraste försäkringen behöver inte vara den bästa. Har ditt barn en sjukdom kan somliga försäkringsbolag tacka nej till att försäkra ditt barn. Andra kan göra ett undantag och ge dig en billig försäkring trots ditt barns sjukdom.

Det är en stor trygghet att ha en bra barnförsäkring. Den täcker exempelvis förlorad arbetsinkomst om ditt barn blir skadat och ni behöver vistas på sjukhus. Om ditt barn drabbas av en funktionsnedsättning betalas en summa ut beroende på skadans omfattning. Barnet kan även ersättas för förmodad förlorad arbetsinkomst senare i livet vid invaliditet. Om en olycka sker kan en barnförsäkring underlätta betydligt ekonomiskt.

Jämför försäkring efter personliga förutsättningar.

Att jämföra barnförsäkringar utifrån kostnad är endast en del. Att se till de personliga förutsättningarna är ett bra sätt att hitta rätt försäkring. Om släkten är drabbad av vissa sjukdomar är det troligare att även barnet drabbas av dessa. Då är det bra att se till att försäkringen har gynnsamma villkor som täcker det området.

Alla försäkringar har undantag för sjukdomar som försäkringen inte täcker. Att se över vilka undantagen är rekommenderas om det finns sjukdomar i släkten. Att teckna försäkringen tidigt är bra. Att ha bolaget och summan klar redan innan barnet är fött underlättar, då den snabbt kan tecknas vid barnets födelse. En barnförsäkring täcker inte utlandsvistelser annat än i Norden. En reseförsäkring ingår i hemförsäkringen. Det kan vara bra att se över den innan en utlandsresa. Att ha en barnförsäkring är en ekonomisk investering. Det är en kostnad som lönar sig i längden. Olyckor och sjukdomar är en del av livet och omöjligt att helt skydda sig emot.